Prašome įdėmiai perskaityti šią Sutartį prieš naudojantys www.praimas.lt svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis. Naudodamiesi www.praimas.lt svetaine Jūs, be jokių išlygų, išreiškiate savo sutikimą su nurodytomis taisyklėmis ir sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Privatumo politika

Bendrovė UAB PRAIMAS (toliau vadinama „PRAIMAS“, „mes“, „mus“, „mūsų“) vertina jūsų asmeninį privatumą, mes parengėme privatumo politiką, kurioje išsamiai aprašėme, kokią jūsų Asmeninę ir kitą informaciją bendrovė turi teisę rinkti, kaip šia informacija galima disponuoti, t. y. kam ją galima perduoti, kokie jūsų asmeniniai pasirinkimai dėl disponavimo šia informacija, jos naudojimo ir atskleidimo kitoms šalims.

„PRAIMAS“ turi teisę rinkti informaciją mūsų interneto svetainėje PRAIMAS.lt ir bet kurioje kitoje svetainėje, kurioje paskelbta ši Privatumo politika (įskaitant kiekvienos srities posričius ir mobiliuosius variantus, toliau vadinamus „Tinklaviete“ ir kartu „Tinklavietėmis“).

Jeigu šioje Politikoje neaptarta kitaip, šis dokumentas reglamentuoja tik informacijos, kurią mes renkame iš jūsų per savo Tinklavietes, naudojimą ir atskleidimą. Mes galime rinkti ir perduoti Asmeninę informaciją paslaugų teikėjui, jeigu ji reikalinga tam tikroms paslaugoms teikti, arba galite lankytis kitose interneto ar paslaugų teikėjų svetainėse per trečiųjų šalių, galinčių rinkti ir naudoti jūsų Asmeninę informaciją kitais tikslais, nuorodas, esančias mūsų Tinklavietėse. Prieš atskleisdami savo Asmeninę informaciją kitiems, būtinai peržiūrėkite trečiųjų šalių tinklaviečių privatumo politikas.

Jeigu nesutinkate su šios Politikos nuostatomis, nesinaudokite mūsų paslaugomis.

Trečiosios šalys

Ši Politika netaikoma informacijai, kurią surenka trečiosios šalys tuo metu, kai apsilankote trečiosios šalies interneto svetainėje ar reaguojate į internetines reklamas. Prieš pateikdami Asmeninę informaciją trečiosioms šalims, peržiūrėkite jų tinklaviečių privatumo politikas, nes mes neprisiimame atsakomybės už jų veiksmus, susijusius su jūsų pateikta informacija.

Kai užsiregistruojate arba prisijungiate, norėdami naudotis mūsų paslaugomis

Galite užsiregistruoti mūsų Tinklavietėse ir išsaugoti paieškas, užsiprenumeruoti pranešimus, naudotis kitomis funkcijomis, kurias mes kartkartėmis papildome. Galite būti užregistruoti mūsų Tinklavietėse automatiškai, jeigu kreipėtės į mus arba teiravotės apie mus ir mūsų teikiamas paslaugas. Jeigu užsiregistravote, norėdami naudotis mūsų paslaugomis, mes surinksime tokią Asmeninę informaciją, kaip jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, naudotojo vardas, slaptažodis, taip pat kitą Asmeninę informaciją, reikalingą registracijos formai užpildyti. Jeigu pageidaujate, galite nurodyti mums savo telefono numerį ir pašto kodą. Mes naudojame šią informaciją daugiausia siekdami pateikti jums prašomus duomenis, tvarkyti jūsų paskyrą, atsakyti jums, siųsti informaciją ir naujienlaiškius, ir (arba) kitą informaciją, kuri, mūsų manymu, būtų įdomi jums, taip pat kitiems tikslams, aprašytiems šioje Politikoje.

Naujienlaiškiai, užklausos ir elektroniniai laiškai

Mes galime jums pasiūlyti naujienlaiškius ir (arba) įvairius kitokius pranešimus, kuriuose pateikiama informacija apie „PRAIMAS”, vykdomas akcijas, naudojimo instrukcijas ir informaciją, taip pat kitas temos ar pasiūlymus, kurie, mūsų požiūriu, būtų įdomūs jums – apie mus ir su mumis susijusius juridinius asmenis arba apie mūsų reklamuotojus, rėmėjus, kitus verslo partnerius.

Konkursai ir totalizatoriai

Mes, pasinaudodami savo paslaugomis, galime vykdyti arba skelbti konkursus ar totalizatorius, ir, jeigu norėsite juose dalyvauti, gali tekti užsiregistruoti. Mes galime rinkti tokią informaciją, kaip jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir kiti duomenys, nurodyti registracijos formoje. Atkreipkite dėmesį į tai, kad konkretiems konkursams ar totalizatoriams taikoma privatumo politika gali skirtis nuo čia aprašytos Politikos, pavyzdžiui, jeigu konkursą ar totalizatorių remia trečioji šalis ir organizuoja jį savo tinklavietėje. Jeigu konkurso ar totalizatoriaus sąlygoms taikoma privatumo politika skiriasi nuo šios Politikos ar jai prieštarauja, galioja konkurso ar totalizatoriaus, kuriame dalyvaujate, privatumo apsaugos būdai, kurie bus nurodyti to reklaminio renginio taisyklėse. Neapribojant to, kas čia išdėstyta, mes arba trečioji šalis galime naudoti jūsų Asmeninę informaciją, norėdami susisiekti su jumis ir pranešti apie laimėtoją, patvirtinti apie prizo pristatymą ar kitais reklaminiais tikslais. Atsižvelgiant į tai, kad dalyvaujate konkurse ar totalizatoriuje, galite būti įtraukti į mūsų ir mūsų reklamos partnerių, kurie susiję su konkursais ar totalizatoriais, elektroninių laiškų / SMS žinučių gavėjų sąrašą. Jeigu laimėsite konkursą ar totalizatorių, priimdami prizą turėsite (jeigu įstatymas nedraudžia) leisti mums viešai paskelbti tam tikrą jūsų informaciją, pavyzdžiui, laimėtojo puslapyje.

Kai kuriais atvejais trečioji šalis – reklamuotojas ar rėmėjas – gali vykdyti arba organizuoti savo svetainėje konkursą ar totalizatorių dėl mūsų paslaugų ar prekių (arba reklamuojamą mūsų paslaugomis ar prekėmis) ir gali rinkti jūsų informaciją. Tokiais atvejais, jeigu nesame konkurso ar totalizatoriaus rėmėjai, vykdytojai ar organizatoriai, mes negalime kontroliuoti surinktos informacijos, todėl raginame jus prieš dalyvaujant peržiūrėti oficialias konkurso / totalizatoriaus taisykles ir reklamuotojo ar rėmėjo privatumo politiką, taikomą šiam konkursui ar totalizatoriui.

IP adresai ir aplankytų puslapių duomenys

Kai lankotės mūsų Tinklavietėse, Tinklavietės ir serveriai gali rinkti iš jūsų kitą informaciją, pavyzdžiui, jūsų IP adresą ir aplankytus puslapius, taip pat užregistruoti, kokį mūsų Tinklaviečių turinį peržiūrėjote. Surinkta informacija paprastai negali būti naudojama jūsų asmeniui identifikuoti. Tačiau jeigu užsiregistravote Tinklavietėse, tuomet mes galime susieti tam tikrą informaciją su jus identifikuojančia informacija. Informacija, surinkta mūsų Tinklavietėse, apima informaciją, kurią mums automatiškai atsiuntė jūsų interneto naršyklė: tai informacija apie jūsų operacinę sistemą, tinklalapio, kuriame lankėtės atidarydami į mūsų Tinklavietes, adresas, jūsų apsilankymo data ir laikas, jūsų naudojama naršyklė ir interneto duomenų srauto struktūra, taip pat informacija, kokį mūsų Tinklaviečių turinį peržiūrėjote.

Slapukai, interneto švyturiai ir kitos sekimo technologijos

Mūsų Tinklavietėse naudojami slapukai – maži, dažniausiai naudojami failai, kuriuos mes ar trečioji šalis perduoda į jūsų kompiuterį po to, kai leidžiate savo naršyklei juos priimti. Taip pat mes ar mūsų trečioji šalis – paslaugų teikėjai / reklamuotojai – gali naudoti „interneto švyturius“, „ekrano elementų žymes“ ar kitas sekimo technologijas, kurios paprastai yra maži kodo elementai, esantys internetiniame puslapyje, stebintys mūsų lankytojų elgesį ir renkantys tam tikrus duomenis apie jų veiksmus internete.

Šie slapukai ir kitos technologijos gali būti naudojamos laikui ir tinklavietėms registruoti. Pavyzdžiui, naudojant šias technologijas, galima analizuoti jūsų interneto duomenų srauto struktūrą, optimizuoti jūsų patirtį naudojantis mūsų Tinklavietėmis, saugoti informaciją jūsų seanso metu, pritaikyti jūsų asmeniniams poreikiams Tinklavietes pagal jūsų pageidavimus ir parinktis, nukreipti jums reklamą ar turinį (kaip aprašyta toliau) ir surinkti informaciją apie jus ir jūsų lankymąsi mūsų Tinklavietėse kitiems marketingo ir verslo tikslams. Galite koreguoti savo privatumo nustatymus, koreguodami slapukų ir panašių technologijų naudojimą savo naršyklėje. Tačiau, išjungus slapukus, gali pablogėti jūsų, kaip naudotojo, patirtis, be to, neveiks kai kurios mūsų Tinklaviečių funkcijos.

Duomenys apie jūsų veiksmus internete gali būti renkami tam, kad vėliau mes, mūsų susijusios įmonės ar trečiosios šalys galėtume siųsti jums reklamą, atitinkančią jūsų individualius interesus. Mes galime dirbti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, internetinės reklamos kūrėjais ir reklamos skelbimų biržomis, skelbdami reklamą internete, taip pat galime bendradarbiauti su trečiąja šalimi – analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (arba) trečiosioms šalims informaciją apie tokių reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.

Mes ir šios trečiosios šalys – pardavėjai – galime naudoti trečiųjų šalių technologijas kartu su mūsų, pirmosios šalies, technologijomis analizuodami reklamos peržiūras, jūsų naudojimąsi reklaminėmis paslaugomis ir sąveiką su šiomis reklamos peržiūromis ir reklaminėmis paslaugomis. Surinkta informacija taip pat gali apimti informaciją apie jūsų apsilankymus mūsų Tinklavietėse, įskaitant jūsų peržiūrėtus tinklalapius ir turinį. Be kita ko, šios trečiųjų šalių naudojamos sekimo technologijos gali būti skirtos: (a) padėti pademonstruoti jums reklaminius skelbimus, kurie galėtų būti jums įdomūs; b) neleisti per dažnai demonstruoti jums tų pačių reklaminių skelbimų; (c) suprasti jums pademonstruotų reklaminių skelbimų efektyvumą.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir panašias sekimo technologijas, taip pat apie tai, kaip jos gali paveikti jūsų privatumą, apsilankykite svetainėje allaboutcookies.org. Norėdami daugiau sužinoti apie Google analitines ir marketingo paslaugas arba jų atsisakyti, apsilankykite Google Analytics Terms of Use, Google Privacy Policy arba Google Analytics Opt-out.

Jeigu kreipiatės į mus iš mūsų Tinklaviečių

Galite pateikti mums klausimus apie mūsų prekes, paslaugas, verslą ir kt. Bet kokia informacija, kurią pateiksite lankydamiesi Tinklavietėse, įskaitant vardą, pavardę, telefoną ir informaciją apie gyvenamąją vietą, bus naudojama tik nagrinėjant jūsų pageidavimą ar atsakant į jūsų užklausą, arba pateikiant papildomą informaciją, susijusią su šia užklausa. Taip pat mes galime įtraukti jus į savo rinkodaros sąrašą, skirtą su jūsų užklausa susijusiai informacijai arba informacijai, kuri, mūsų požiūriu, būtų įdomi jums kitais atžvilgiais, ir tokiu atveju galime panaudoti jūsų informaciją kitaip, negu aprašyta šioje Politikoje.

Mūsų renkama informacija

„PRAIMAS“ gali toliau aprašytu būdu rinkti asmeninę ir kitokią informaciją apie jus, kai jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Sąvoka „Asmeninė informacija“ reiškia informaciją, leidžiančią atpažinti asmenį, pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, kuri naudojama atskirai arba kartu su kita asmenine ar leidžiančia atpažinti asmenį informacija ir kuri yra susieta arba gali būti susieta su konkrečiu asmeniu. „PRAIMAS“ paprastai renka iš jūsų Asmeninę informaciją ir kitus duomenis ir naudoja šią informaciją šioje Politikoje nustatyta tvarka arba kitu būdu, apie kurį jums buvo pranešta (ir dėl kurio buvo gautas jūsų sutikimas, jeigu to reikalauja galiojantys įstatymai).

Kaip platinama informacija

Laikantis įprastinės praktikos, mūsų surinkta Asmeninė informacija gali būti perduodama įvairioms šalims, priklausomai nuo jos rinkimo tikslo ir pateikimo konteksto. Atsižvelgdami į tai, kad rėmėjai ar kitos trečiosios šalys gali pasiūlyti įvairias reklamos priemones, mes galime perduoti šioms šalims jūsų informaciją, kad jos galėtų pasiūlyti jums aktualias reklamos priemones.

Be to, mes pasiliekame teisę perduoti jūsų Asmeninę informaciją mūsų dabartinėms ar būsimoms Susijusioms įmonėms. Taip pat galime perduoti jūsų Asmeninę ir kitą informaciją patikimoms trečiosioms šalims rinkodaros, reklamos ar kitais komerciniais tikslais, o kartais galime perduoti jūsų Asmeninę informaciją toms patikimoms šalims, kurios, mūsų požiūriu, gali turėti jums įdomios informacijos. Jūs taip pat galite paprašyti gauti informaciją, susijusią su trečiosiomis šalimis, kurios nėra „PRAIMAS“ ar mūsų Susijusių įmonių dukterinės įmonės (pavyzdžiui statybos kompanijos, rėmėjai ar paslaugų teikėjai arba vienas iš mūsų partnerių). Jeigu pageidaujate gauti informaciją iš tokios trečiosios šalies arba norite, kad ši šalis su jumis susisiektų, mes perduosime jiems jūsų Asmeninę informaciją.

Nuasmeninta informacija. Mes galime perduoti dabartiniams ar galimiems reklamuotojams ar verslo partneriams mūsų serverio įeičių analizę, informaciją apie duomenų srautą ar informaciją, susijusią su galimais klientais, įskaitant duomenis apie mūsų Tinklaviečių naudojimą ir bendrąją informaciją apie mūsų lankytojus. Tokiu būdu viešinamoje informacijoje iš šių analizės duomenų paprastai atrenkami su naudojimu susiję duomenys ir kita informacija, kuri iš esmės nelaikytina Asmenine informacija.

Tinklavietės paslaugų teikėjai. Mes galime be jūsų sutikimo persiųsti Asmeninę informaciją ir kitus duomenis paslaugų teikėjams, kurie mūsų vardu teikia konkrečias paslaugas, arba esant kitoms toliau išvardytoms aplinkybėms. Pavyzdžiui, mes galime persiųsti tam tikrą mūsų renkamą Asmeninę informaciją tokioms trečiosioms šalims, kaip duomenų pateikimo internete ar jų tvarkymo paslaugų teikėjams, apmokėjimo operatoriams ar kitų paslaugų teikėjams. Taip pat mes pasiliekame teisę perduoti bet kokią mūsų turimą informaciją ar iš jos paimtus duomenis paslaugų teikėjams ar kitoms šalims, jeigu tokia informacija buvo pagrįstai nuasmeninta.

Informacijos atskleidimas pagal teisės aktų reikalavimus. Mes galime be jūsų sutikimo gauti ir atskleisti jūsų Asmeninę informaciją, jūsų siųstus ar gautus pranešimus ir kitą informaciją, kurią leidžiama atskleisti arba kurią, mūsų tvirtu įsitikinimu, pagrįstai reikia atskleisti laikantis įstatymų, reglamentų, taisyklių ar teismo nurodymo, vadovaujantis teismo šaukimu ar kitu teisėtu reikalavimu, gautu iš vyriausybinių, reguliavimo (kontrolės) ar administracinių įstaigų ar teisėsaugos institucijų (įskaitant informacijos atskleidimą vykdant teisėsaugos ar nacionalinio saugumo reikalavimus), taip pat atsakant į pretenzijas / ieškinius arba siekiant užkirsti kelią mūsų Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimams ar juos ištirti, taip pat identifikuojant galimai su tuo susijusius asmenis ar organizacijas, arba imantis tam tikrų veiksmų dėl įtariamo sukčiavimo, mūsų Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimo arba veiklos, kuri mums atrodo neteisėta ar, mūsų įsitikinimu, gali užtraukti mums teisinę atsakomybę. Be to, mes galime atskleisti Asmeninę informaciją kraštutiniais atvejais, kada, mūsų požiūriu, kyla galimas pavojus kurio nors asmens ar turto fiziniam saugumui, jeigu mes manome, kad jūsų informacija kokiu nors būdu susijusi su šiuo pavojumi.

Kaip mes naudojame informaciją

Mes naudojame surinktą informaciją kokybiškoms paslaugoms teikti ir joms tobulinti. Surinkta informacija naudojama siekiant:informuoti ir pristatyti mūsų produktus ar paslaugas rinkoje;
spręsti problemas;
atsakyti į klausimus ar užklausas dėl paslaugų teikimo ir stebėti šiuos atsakymus;
valdyti paslaugas ir vertinti naudojimąsi jomis;
informuoti jus apie pasiūlymus ar naujas funkcijas, kurios, mūsų požiūriu, būtų jums įdomios;
optimizuoti ar individualizuoti jūsų patirtį naudojantis mūsų paslaugomis;
pateikti jūsų prašomą informaciją ar suteikti jūsų prašomas paslaugas;
padėti jums dalyvauti įvairiose programose, reklamos priemonėse ar konkursuose;
tvarkyti jūsų naujienlaiškių prenumeratą ar užtikrinti jūsų buvimą prenumeratorių sąraše;
nukreipti reklamą ar turinį arba naudoti kitais reklamos ar marketingo tikslais;
išsiaiškinti naudojimąsi įvairiomis mūsų paslaugų sritimis ir jų populiarumą ir tobulinti mūsų paslaugas;
išnagrinėti bendrąjį vietų, kuriose peržiūrimas mūsų turinys, išsidėstymą (peržiūrint IP adresus). Šią informaciją mes galime naudoti ir kitais tikslais, susijusiais su įmonės verslu, taip pat su kitais tikslais, nurodytais šioje Politikoje ar kitame susitarime / sutartyje, kurią galite sudaryti su „PRAIMAS“, ar kitokiu būdu, apie kurį mes galime pranešti jums arba su kuriuo jūs kartkartėmis sutiksite.

Jūsų pasirinkimai

Galite naudotis daugeliu mūsų paslaugų, nepateikdami mums jokios Asmeninės informacijos. Jums užsiregistravus arba pateikus prašomą Asmeninę informaciją, kartais jums gali būti suteikiama galimybė apriboti mūsų siunčiamus elektroninius laiškus arba atsisakyti trečiųjų šalių siunčiamų elektroninių laiškų; taip pat galite atsisakyti elektroninių laiškų prenumeratos, spustelėdami kiekviename laiške pateikiamą tokio atsisakymo nuorodą. Galite gauti daugiau informacijos arba atsisakyti visos informacijos, persiunčiamos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais, susisiekdami su mumis toliau nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

Kaip galiu susipažinti, atnaujinti ar pašalinti savo Asmeninę informaciją?

Galite gauti ar atnaujinti bet kokią Asmeninę informaciją, esančią jūsų profilyje, prisijungdami prie savo paskyros ir atnaujindami savo profilį. Jeigu kyla sunkumų ar reikia daugiau informacijos, kreipkitės į mus, užpildydami atitinkamą („Kontaktai“) formą. Mes atsakysime į pagrįstas užklausas dėl susipažinimo su informacija ar jos peržiūros ir suteiksime tokią prieigą, kokios reikia arba kiek leidžiama pagal įstatymą. Tačiau mes galime nuspręsti nesuteikti prieigos ar neleisti peržiūrėti informacijos, jeigu prieigos suteikimo našta ar išlaidos konkrečiu atveju bus neproporcingos rizikai dėl subjekto privatumo arba jeigu prieigos suteikimas pažeis kitų asmenų teises.

Galite uždaryti savo paskyrą kreipdamiesi į „PRAIMAS“ toliau nurodytu adresu. Taip pat galite paprašyti, kad „PRAIMAS“ ištrintų visą turimą asmeninę informaciją apie jus. Šį prašymą įforminkite raštu ir išsiųskite toliau nurodytu adresu. Atminkite, kad jeigu paprašėte ištrinti visą savo Asmeninę informaciją, daugiau neturėsite prieigos prie esamos „PRAIMAS“ paskyros ir nebegalėsite naudotis jokiais „PRAIMAS“ produktais ir paslaugomis. „PRAIMAS“ pasilieka teisę išsaugoti tam tikrą paskyros informaciją dokumentų apskaitos ar suderinamumo tikslais.

Nuorodos ir nukreipimas į trečiųjų šalių paslaugas

Paslaugose pateikiamos nuorodos, kurios gali nukreipti jus į Trečiųjų šalių paslaugas (kaip apibrėžta mūsų Paslaugų teikimo sąlygose). „PRAIMAS“ nekontroliuoja Trečiųjų šalių paslaugų, taigi „PRAIMAS“ neatsako už šių Trečiųjų šalių paslaugų teikimo metu naudojamus duomenų privatumo ar apsaugos būdus arba už tai, kaip jos gali naudoti jūsų pateiktą informaciją. Atminkite, kad jums pradėjus naudotis Trečiosios šalies teikiama paslauga, bet kokiai jūsų pateiktai informacijai, įskaitant finansinę informaciją, taikomos tos tinklavietės ar paslaugos naudojimo sąlygos ir privatumo politika.

Informacijos apsauga

Mes įdiegėme patikimas saugos priemones, skirtas jūsų pateiktai Asmeninei informacijai apsaugoti. Vis dėl to atminkite, kad mes negalime atsakyti už trečiųjų šalių, kurioms galime perduoti jūsų Asmeninę informaciją vadovaujantis šia Politika, veiksmus. Taip pat atminkite, kad internete neįmanoma užtikrinti „visiškos apsaugos“, taigi mes negalime garantuoti, kad jūsų Asmeninė informacija ar kokia nors kita jūsų pateikta informacija išliks saugi.

Galiojimo data, politikos pakeitimai

Kiekvieną kartą naudojantis paslaugomis, taikoma dabartinė (aktuali) Politikos redakcija. Vadinasi, kai naudojatės paslaugomis, turėtumėte patikrinti šios Politikos galiojimo datą (ji nurodyta Politikos pradžioje, šio dokumento viršuje) ir pežiūrėti po vėliausios redakcijos atsiradusius pakeitimus. Mes pasiliekame teisę bet kada ir be įspėjimo pakeisti šią politiką, tiesiog paskelbdami reikiamus pakeitimus. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po to, kai paskelbiami prie paslaugų.

Atsakomybės apribojimas

Pateikdami mums Asmeninę informaciją, aiškiai ir besąlygiškai atleidžiate „PRAIMAS“ ir kiekvieną su ja susijusią įmonę, patronuojančią įmonę, paslaugų teikėjus, licencijos davėjus ir jų atitinkamus pareigūnus, direktorius, darbuotojus ar agentus (toliau kartu vadinama „PRAIMAS“ šalimis“) nuo bet kokios atsakomybės už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl surinktos jūsų Asmeninės informacijos naudojimo / piktnaudžiavimo ja. Be to, nors mes imamės reikiamų priemonių siekdami užkirsti kelią trečiosioms šalims (įmonėms) neteisėtai naudotis jūsų Asmenine informacija, mes negalime atsakyti už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tų trečiųjų šalių surinktos jūsų Asmeninės informacijos naudojimo / piktnaudžiavimo ja.

Tarptautiniai lankytojai

Naudodamiesi prieiga prie mūsų paslaugų ne Lietuvoje, sutinkate, kad jūsų informacija būtų perduota į Lietuvą ir tvarkoma, naudojama ir platinama vadovaujantis šia Politika. Nepriklausomai nuo to, kur jūsų informacija surinkta ar perduota, ji bus tvarkoma vadovaujantis šia Politika.

Kreipkitės į mus

Jeigu kyla klausimų ar turite komentarų dėl šios Politikos ar dėl mūsų naudojamų informacijos rinkimo ir sklaidos būdų, kreipkitės į mus internete arba elektroniniu paštu.


El.parduotuvės praimas.lt naudojimosi sutartis

1. Bendrosios nuostatos
1.1 UAB Praimas, įmonės kodas 302720964 (toliau – “Pardavėjas”) teikia prieigą prie www.praimas.lt elektroninės prekybos interneto svetainės (toliau - "Parduotuvė") ir parduoda Parduotuvėje nurodytas prekes remiantis šiomis taisyklėmis (toliau - "Taisyklės"), o Jūs (toliau – “Pirkėjas”), užsiregistruodamas Parduotuvėje, naudodamasis Parduotuvės paslaugomis, įskaitant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, atsiskaitymą už užsakytas prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos naudojimą bei savo, bet kokio pobūdžio, informacijos pateikimą, įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ir tvarkos.
1.2 Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai keisti šias Taisyklės. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei Pirkėjas, po Taisyklių pakeitimų paskelbimo, bet kokiu būdu toliau naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2. Pirkėjo paskyra
2.1. Pirkėjas, norėdamas pirkti Parduotuvėje ir/arba naudotis kitomis Parduotuvės paslaugomis, privalo sukurti savo paskyrą. Paskyros sukūrimo metu Pirkėjas privalo nurodyti teisingus ir išsamius visus privalomus duomenis. Tuo atveju, kai Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis privalo nurodyti juridinio asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei toks yra). Pirkėjas pilnai atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes kurios gali atsirasti ar atsirado dėl pateiktų duomenų neteisingumo.
2.2. Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui, jiems pasikeitus. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas vykdo visas savo pareigas ir naudojasi savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.3. Pirkėjas supranta ir sutinka kad bet kokius veiksmus atliktus pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, taip pat imtis visų įmanomų priemonių, kad tretieji asmenys nepasinaudotų Pirkėjo prisijungimo duomenimis paslaugoms ir/ar prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas prisiima pilną atsakomybę už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo atlikti naudojant Pirkėjo prisijungimo duomenis.
2.4. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui apriboti teisę naudotis arba visiškai panaikinti Pirkėjo paskyrą jei Pardavėjui kyla įtarimų dėl Pirkėjo paskyros naudojimo teisėtumo arba jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.
2.5. Sukurdamas savo paskyrą Parduotuvėje ir pateikdamas Pardavėjui savo duomenis ir /ar informaciją, Pirkėjas sutinka, jog Pardavėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Pirkėjo (juridinio/fizinio asmens) duomenis ir naudotų juos šiose salygose numatytais tikslais, taip pat tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslais, įsiskolinimų valdymui bei kitais tikslais, nurodytais Privatumo politikos apraše. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat sutinka su Pardavėjo privatumo politika.
2.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir/ar bet kokį jos turinį. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.

3. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui, t.y. kai Pirkėjas Parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo už prekes būdą ir susipažįsta su šiomis Taisyklėmis.
3.2. Šalys susitaria, jog konkreti pirkimo–pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Patvirtinu užsakymą". Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma praimas.lt Parduotuvėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus jei pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
4.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.3. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimą bankiniu pavedimu būdą , prekės rezervuojamos ir Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai pinigai už pasirinktas prekes patenka į Pardavėjo banko sąskaitą. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko Užsakyti paspaudimo.
5.4. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per dvi darbo dienas.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis parduotuve.
6.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
6.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar atnaujinti Taisykles.
6.4. Pardavėjas turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstaymuose numatytas teises.

7. Pardavėjo pareigos
7.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
7.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

8. Prekių pristatymas
8.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas . Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais, prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
8.2. Prekės, kurias turime sandėlyje, paprastai pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-2 darbo dienas .
8.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo bendro užsakomų prekių svorio, atskirais atvejais nuo tūrio ir gabaritų, todėl galutinė kaina pateikiama tik suformavus užsakymą.
8.4. Prekės užnešimo paslauga užsakoma atskirai ir ją apmoka Pirkėjas.
8.5. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
8.6. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje, arba atskiru laisvos formos aktu. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas.
8.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą Pirkėjui, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.


9. Prekių grąžinimas
9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ . Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
9.2. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
9.2.2. grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota;
9.2.3. grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
9.2.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą - sąskaitą faktūrą. Nesilaikant išvardintų sąlygų Pardavėjas pasilieka teisę daikto grąžinimui nepriimti. Jei prekė yra grąžinama ne dėl prekės kokybės, grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
9.3. Kai grąžinama (keičiama) nekokybiška prekė, vadovaujamasi šios Sutarties punktu 6.3. Keitimo išlaidas apmoka Pardavėjas

10. Prekių kokybė ir garantinis aptarnavimas
10.1. Kiekvienos parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
10.4. Dėl garantinio remonto atlikimo reikia kreiptis į "PRAIMAS" nurodytais kontaktais.

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
11.2. Pirkėjas atsako už savo registracijos bei prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
11.3. Pardavėjas neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

12. Informacijos siuntimas
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroniniu el. pašto adresu info@praimas.lt

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
13.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų būdu . Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Product added to compare.

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi.